Referenser

Stängsel har under många år använts för att säkra områden, men stängsel kan ha många syften. Samma typ av stängsel kan mycket väl vara lösningen för två olika uppgifter. Dock är vissa typer av stängsel och grindar att föredra för specifika uppgifter. På Syd Stängsel har vi ett stort urval av olika typer av stängsel och grindar.

Edit

Områdesskydd i Viken

Gjutning och montering av 590 löpmeter svarta stålnätspaneler med elstängsellarm.

Svartlackerade stålnätspaneler 200×50 6/5/6
Stolpar 50×50 med rostfria bygelinfästningar
16st rader larmlinor

Larmaggregat Druid25 LCD

Motordrivna skjutgrindar Eco-Liner svartlackerade
Alumiuniumbottenbalk.
Öppning- och stängningshastighet 0,5m/s

Försedda med fotocell.
Hajfena som överklättringsskydd
Extern styrning

1st 7m:s skjutgrind
1st 12m:s dubbelskjutgrind 2x6m
1st 10m.s skjutgrind
1st 8m:s skjutgrind

Bilder

Edit

Håstens IP

Gjutning och montering av stängsel runt fotbollsplan.

2m högt längs långsidorna
5 och 7m högt på kortsidorna

Nät:
2000x50x3,0 fz
3000x50x3,0 fz

Staglina 4,0fz

2st gånggrindar
2000-1000-90 fz

50 löpmeter räcke med överliggare i mahogny

Håstens IP, Varberg

Edit

Malmö FF

Edit

Biltema

Edit

Multisportarena

Heda-koncernens referenser